Results

BRAFORD NASIONALE VEILING ERMELO/DAVEL
17 JUNIE 2020

GM162 – GERT VAN DER MERWE – “BONHEUR” BRAFORD STOET

Die Brafords hou geslaagde veiling ten spyte van Lockdown, koue en reën. Bul van Gert van der Merwe en Johan de Jager haal R100 000. Dit is die derde jaar, in ‘n ry, dat hulle die duurste bul op Nasionale veiling het.  Bul GM162 is aan  “BEEFPOWER” BRAFORD STOET van Van Aardt Greyling van Lady Grey verkoop.

VEILINGS GEMIDDELDES:
15 Bulle – R58 500
12 Dragtige Koeie  –  R17 625
36 Dragtige Verse –  R15 868
5 Koeie + kalwers – R16 800

Baie geluk aan kopers en OVK


See also our Auction Catalogues and Pamphlets pages.