Voerkraal – Vleiskwaliteit Projek

Behoefte bepaling

 • žBrafords beskik oor geen objektiewe voerkraal en vleis kwalteit data nie.
 • žNegatiewe persepsies – te klein raam
 • žWeet en glo die Brafords doen baie goed in voerkrale maar kort bewyse
 • žMoet bewyse kan publiseer en as bemarking kan gebruik
 • žJulie 2018, 100+ Meaker Braford ossies, 9 mde oud, aan Chalmar Beef verkoop ž
 • Voerkraal, beskik oor eie moderne abattoir / vleisverwerkings aanleg.   Spesialiseer in hoë kwaliteit vleis. ž
 • Praktyk by Chalmer Beef se voerkrale;
  • Alle ingekoopte diere, aanpassingsfase (laer energie hoër vesel rantsoen)
  • Gevolg deur afrondingsfase (warm rantsoen), en
  • Kastreer alle manlike diere en geen Zilmax (zilpaterol) – slegs minder agressiewe groei stimulante.

Voerfase

 • žAfrondingsfase gem 134 dae [Aanpassing + Afronding  ongeveer 160 dae]
 • žGDT 1,6 kg/dag [160 dae] „val in die kol vir goed geteelde beeste se prestasie by ons“  Willem Wethmar, eienaar van Chalmar Beef. 
 • žGem karkasmassa (koud) 264,7 kg (klas A, vetkodes 2 & 3)

Vleismonsters

 • žVleismonsters 20 karkasse, vakuumverpak, verouder 21 dae, daarna gevries totdat monsters ontleed is. 
 • žSkeurkrag toetse, meganiese metode van sagtheidsmeting in laboratorium,    lendesnitte besonder sag (gem 3,1 kg – hoe laer hoe beter) binne maatstaf kategorie  waar meeste verbuikers, volgens opnames, bereid om n premie te betaal.
 • žPositiewe resultate gevolg van kombinasie van;
 • ž Genetika (Braford), 
 • ž Voedingsperiode (geen Zilmax),
 • ž Minimum voordoodse spanning, en
 • ž Korrekte slagprosedure (ideale omstandigdhede vir omskakeling van spier na vleis).

Slagproses

 

Klassifikasie

  

Vleisbedryf

 • žOpname Pretoria 14 slaghuise en groot winkels (PnP, Woolworths, Shoprite, Spar)  gem 20 lendesnitte per winkel oor 3 maande gekoop.  Net 5 het aan afsnypunt van 3,8 kg en laer voldoen
 • žGem marmeringsvlak van 2.7% spiervet gelyk aan gem vir voerkraaldiere in SA.
 • žSA voerkraalstelsel (ekonomie), karkasprosessering, karkasklassifikasie en verbruikers voorkeure, leen hom nie na hoë marmering nie. 

Opsommend

 • žGemiddelde karkas grootte is ideaal:
  • ž264,7 kg (klas A, vetkodes 2 & 3)
 • žGDT 1,6 kg/dag [160 dae]
 • žMarmeringsvlak – baie goed
 • žVleis sagtheid toetse – uitstekend
 • žMeeste verbuikers, volgens opnames, bereid om ‘n premie te betaal.

Deur Johan Meaker
www.meakerbrafords.co.za